09/10/2018

Niniejszym informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. nastąpiło przekształcenie firmy UTS Eurotrans-Budexpol Skórka Ryszard w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (EUROTRANS-BUDEXPOL SP. Z O.O.).

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, dotychczasowy numeru NIP i Regon (nowy numer NIP:5532554902, nowy numer REGON: 38110649900000)

Spółce został nadany numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000745321). Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian (Ul. Browarna 80a/7, 34-300 Żywiec).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. EUROTRANS-BUDEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki firmy UTS Eurotrans-Budexpol Skórka Ryszard.

 

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

EUROTRANS-BUDEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Browarna 80a/7, 34-300 Żywiec

EUROTRANS-BUDEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

NIP:553-255-49-02, REGON 38110649900000, którą reprezentują: Renata Szymik-Skórka – Prezes Zarządu, Marek Skórka – Wiceprezes Zarządu.

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.